Värmeverk

Vi är specialister på sanering i värmekraftverk. Det finns mycket att vinna på att regelbundet underhålla pannor invändigt. Väl utförd sanering ger högre verkningsgrad och lägre nivå på utsläpp. Arbetet kräver yrkesskicklighet och rätt utrustning. Vi utför sanering av allt från oljespill till sprängsotning och säkerhetssprängningar i pannor.

Läs om våra tjänster

Stålindustri

Sanering i stålindustrin kan bestå av rensning av restprodukter som slagg och oljerester. Till det använder vi företrädesvis högtrycksspolning. Ugnar kan med fördel saneras med vakuumteknik. Vid rengöring av traverser använder vi ett jordat fordon eftersom det ofta uppstår statisk elektricitet i dammet som sugs bort.

Läs om våra tjänster

Pappersindustri

Industrimiljö Väst underhåller kartong-, pappers- och bestrykningsmaskiner. Vi utför löpande underhåll som renspolning dygnet runt, året om, och är delaktiga i stora delar av processen. Hela kedjan från flis i renseriet till den färdiga produkten. Vid industristopp rengör vi indunstare och tankar med kraftfull högtrycksspolning. För att komma åt att rengöra insidan av tankar använder vi bland annat en roterande spolrobot.

Läs om våra tjänster

Livsmedelsindustri

Saneringsarbeten inom livsmedelsindustrin ställer särskilda krav på säkerhet och miljö. Noggrant planerade rutiner och minimal användning av kemikalier är några av faktorerna som ger ett lyckat resultat.

Läs om våra tjänster

Byggsanering

Våra specialanpassade tjänster inom verksamhetsområdet bygg innefattar sanering av asbest och PCB och vakuumsugning och blåsning av material både i nya och gamla byggprojekt.

Läs om våra tjänster