Byggsanering

Byggsanering rymmer tjänster som rivning och skadesanering. Ofta förekommer arbete med hälsovådliga ämnen som asbest och PVC. Det kräver rätt kunskap och utrustning för att utföra uppdraget på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Rivning

Vi utför rivningsarbeten från lätt rivning, som innerväggar och golv, till tung rivning som ytterväggar och fasader eller hela byggnader. Vi transporterar bort allt material till deponi för en korrekt hantering.

Asbest

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att arbeta med asbest sedan 1992. Den senaste utrustningen och utbildad personal gör att vi säkert kan hantera ämnet som är hälsofarligt. Asbest är förbjudet att användas vid nybyggnation men finns fortfarande kvar i äldre byggnader. Vi arbetar kontinuerligt med asbestsanering och är experter inom området.

PCB

I likhet med asbest är PCB ett hälso- och miljöfarligt ämne. Vi utför miljöbesiktningar då vi tar prover för att bedöma behovet av sanering av PCB. Ämnet finns i fogar runt dörrar och fönster på äldre byggnader men även i ventilationssystem och tätningar av betong. Vi har mångårig erfarenhet av att sanera detta ämne och säkerställer att arbetet sker enligt gällande riktlinjer.

Skadesanering

Vi utför det mesta inom skadesanering. Vattenläckor, stopp i avlopp, lukt, mögel, fukt och klotter är exempel. Vi har utrustning både för varje enskild skada och kombination av skador.

Brandsanering

Brandsanering kan vara en akut sanering för att värden ska kunna räddas. Vi sanerar brandskador, sotskador och rökskador.

Blåsning

Blåsning kan man säga är motsatsen till vakuumsugning. Istället för att suga upp material blåser vi ut det ur tanken på lastbilen. Vi kan blåsa både fint material och riktigt grovt som makadam till järnvägen. Arbeten kan innebära att flytta material mellan cisterner och att fylla under husgrunder.

Transport

Vi kan enkelt transportera oss mellan uppdrag.

Byggavfall

Vid byggnation och renovering uppstår ofta olika typer av avfall och det kan vara svårt att veta vad som ska vart. Låt oss ta hand om avfallet och köra bort det till rätt deponi för en miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering.

Husgrund/trossbotten/isolering

Med vår vakuumlastbil kan vi byta material under husgrunder som vid renovering och sanering. Även spånisolering kan sugas upp för att sedan ersättas med nytt material.

Till industrisanering