Högtrycksspolning

Vatten är ett kraftfullt verktyg inom sanering. Med ett tryck upp till 3200 bar är högtrycksspolning en både effektiv och skonsam rengöring som är helt kemikaliefri.

Högtryckstvätt

Högtryckstvätt med varmvatten upp till ca 200 bar är effektivt för att få bort många beläggningar på ett skonsamt sätt. Vi har utrustning för alla sorters uppdrag t ex slangar med rotordysor för rör- och kanalspolning.

Cisternrengöring

Cisternrengöring med högtrycksspolning utförs för att avlägsna föroreningar i cisternen. Även rost kan tas bort effektivt. Inför renoveringar med målningsarbeten är det viktigt att rengöra ordentligt. Ibland förekommer även blästring innan målning.

Genom regelbunden högtrycksspolning kan man undvika pumpproblem och nå en säkrare och stabilare produktion. En fördel med högtrycksspolning är att man får bort beläggningar utan att skada den underliggande konstruktionen.

Inom bland annat kemindustrin är det vanligt att det inte är tillåtet att komma in i cisternen. Då använder vi vår Aquamat-robot för att rengöra cisternens insida.

Vattenbilning/skärning

Vattenbilning är ett skonsamt och effektivt sätt att ta bort gammal och sliten betong från olika konstruktioner utan att skada armering och frisk betong som man vill ha kvar. Vattenbilning är miljövänligt och har hög precision.

Vid vattenskärning använder vi en maskin som med mycket högt tryck, upp till 3200 bar,  skickar ut en högkoncentrerad vattenstråle som kan skära genom de flesta material som t ex betong, kalk och latex. Strålen når en hastighet av ca 1000 km/h och kan styras med hög precision. Eftersom detta är en kall bearbetning påverkas materialet inte av hög värme. Restprodukten är bara vatten och spån från materialet.

Slamspolning

Slamspolning utför vi ofta i industriers vatten- och rörsystem exempelvis vid tanktömning. Vi har möjlighet att själva ta hand om spillvattnet vid behov.

Tak/fasadtvätt

Vi utför rengöring av tak och fasader inför målning. Med metoder som isblästring, högtrycksspolning, hetvattentvätt och blästring kan vi uppnå ett mycket bra resultat.