Blästring

Blästring innebär att man med en stark ström blåser partiklar mot en yta som då rensas eller omformas. För oss innebär begreppet blästring mycket mer. Kombinationen erfaren personal, specialtillverkade munstycken och kraftfulla kompressorer gör oss svårslagna när det gäller effektivitet och resultat.

Sandblästring

Sandblästring kan användas till både större och mindre ytor och detaljer. Typ av blästermedel väljs med hänsyn till vilka beläggningar eller orenheter man vill behandla och vilken sorts underlag det är.

När man blästrar är det flera saker som är viktiga att tänka på. Hur görs eftersaneringen? Behöver befintlig ventilation stängas av? Då kan vi behöva använda våra ventilatorer i den aktuella miljön.

Frågeställningar som dessa avgör hur bra resultatet blir och hur mycket närmiljön påverkas av blästerarbetet.

Sprängsotning

Sprängsotning med dynamit används ofta som förarbete inför sandblästring i pannor och silos. Laddningens styrka anpassas efter storlek på utrymmet och mängden aska som ska rensas. Sprängningen skakar bort aska så att blästringen underlättas.

Isblästring

Industrimiljö Väst utför även torrisblästring, en effektiv och miljöanpassad saneringsmetod för maskiner och byggnader. Torrisblästring används för att rensa föroreningar från ytan av föremål men bearbetar inte på djupet. Denna typ av blästring är även fördelaktig vid arbeten nära elektriska installationer då inga vätskor används. 

Isblästring lämpar sig bland annat för att ta bort oljor, fett, oxidskikt, lim, sot, sockeravlagringar och plastrester. Vi använder tekniken för ta bort limrester på valsar och etiketter på transportband. Isblästring har visat sig även fungera bra på mossa, alger och klotter på ickesugande material samt på aluminium.

Tekniken bygger på att små korn av kolsyreis slungas med högt tryck mot en yta. Då sker en ångexplosion som effektivt rengör ytan samtidigt som de små kornen förångas. På så sätt uppstår inga restprodukter och lösningsmedel kan undvikas.

Vattenblästring

Vattenblästring innebär att man genom ett munstycke skjuter ut en koncentrerad vattenstråle med 500-3200 bars tryck. Tekniken används för att ta bort beläggningar och är skonsammare än blästring med ett slipmaterial. Exempel på användningsområden är rännor och cisterner.

Mobil ventilation

Med vårt mobila luftreningssystem kan blästringsarbetet effektiviseras samtidigt som det ger en bättre arbetsmiljö. Ofta behöver befintlig ventilation stängas av vid underhållsarbeten och då kan vår mobila ventilation göra stor skillnad. Genom att suga ut partiklarna som uppstår vid blästring förbättras arbetsmiljön avsevärt samtidigt som arbetet effektiviseras genom att vi inte behöver vänta på att dammet ska lägga sig utan ostört kan arbeta vidare.

Vid arbeten i kraftvärmeverk använder vi oss av en rökgasfläkt som gör det möjligt att skapa ett undertryck i pannan medan vi utför arbeten där. Det gör att vi kan arbeta från två håll för att sedan mötas på mitten.